Tuesday, August 23, 2016

Dalil tentang dzikir Laa illaaha illallah

Dalil tentang dzikir Laa illaaha illallah

Dzikir Laa illaaha illallah merupakan dzikir utama yang diamalkan oleh para Nabi, para Sahabat, para Wali Allah dan orang-orang sholeh. Dzikir Laa illaaha illallah merupakan kunci untuk masuk surga.

Dibawah ini merupakan Dalil tentang dzikir Laa Ilaaha illallah.

 1. Sesungguhnya bergemuruhnya suara orang berdzikir saat usai shalat fardhu betul-betul terjadi di masa Rasulullah s.a.w. Aku dapat mengetahui orang sudah usai shalat (berjamaah di masjid Nabi) ketika kudengar suara dzikir itu. (H.S. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Ahmad)

 2. Rasulullah SAW bersabda :

  Perbaharuilah selalu imanmu”. Dikatakan: “Bagaimana kami memperbaharui iman kami?” Rasul: “Dengan memperbanyak ucapan Lâ-ilâha-illallâh” (HR. Ahmad)

 3. Nabi Muhammad SAW bersabda :

  "Mestinya kamu memohon perlindungan dengan Laa ilaaha illalloh dan istigfar, perbanyaklah mengamalkannya, karena iblis menyatakan. Aku hancurkan manusia dengan melakukan dosa-dosa, dan manusia menghancurkanku dengan mengucapkan kalimat laa ilaha illalloh dan istigfar (HR. Abi Ya'la dari Abu bakar Siddiq ra)

 4. Rasullah SAW pernah bersabda :

  Barang siapa dari kalian yang merasa lemah di waktu malam untuk melakukan shalat malam,merasa bakhil untuk menginfakkan harta dan pengecut (merasa takut) untuk berjihad melawan musuh, maka perbanyaklah dzikir kepada Allah (H.R. Ath-Thabrani r.a)

 5. Rasullah SAW pun pernah bersabda :

  Sesungguhnya segala sesuatu itu ada alat pembersihnya, dan untuk membersihkan hati adalah dengan melakukan dzikrullah (H.R al-Baihaqi r.a)

 6. "Tidaklah suatu kaum sambil berdzikir kepada Allah,

  kecuali para malaikat akan mengerumuni mereka, dan mereka akan dinaungi oleh rahmat Allah SWT, dan akan diturunkan kepada mereka ketenangan jiwa, dan Allah SWT membangga-banggakan mereka didepan majlisnya" (H.R Ahmad, Muslim, Timidzi, Ibnu Majjah, dan Baihaqi r.a)

 7. Barang siapa yang banyak melakukan Dzikir kepadaKu dari pada banyak meminta, maka Aku akan memberikan yang paling baik kepadanya yang tidak aku berikan kepada setiap orang yang banyak meminta sedikit berdzikir."(H.R Baihaqi dari Umar Bin Khattab)

 8. Dari hasan Bashry :

  Nabi SAW ditanya : Ya Rasul amal apakah yang paling utama ? Jawabnya ? Jika engkau meninggal bibirmu basah dengan dzikrullah 

 9. Nabi Muhammad SAW bersabda :

  Ada 3 Amalan yang paling berat timbangannya, yaitu :

  1. Menginsafi diri sendiri
  2. Membantu saudaranya dengan harta
  3. Dzikrullah

 10. Nabi Muhammad SAW bersabda :

  Ingatlah, aku akan memberitahu kepada, amal yang paling baik dan mulia di sisi Tuhanmu,yang dapat mengangkat derajat tertinggi, dan bagimu lebih baik daripada bersedekah mas-perak, dan lebih baik daripada mati syahid membela agama Allah, yaitu Dzikrullah (mengingat allah)

 11. Nabi Muhammad SAW bersabda :

  "Yang paling utama dari apa yang telah aku ucapkan dan yang telah diucapkan olehNabi-nabi sebelum aku ialah kalimat Laa ilaaha illalloh."

No comments: