Tuesday, August 23, 2016

sifat sifat neraka

Sifat-Sifat Neraka

Neraka dan Surga adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT pada saat kita kembali ke kampung akherat. Jika Amal kita baik maka Surga balasannnya dan Jika Dosa kita yang lebih banyak maka Nerakalah tempatnya. Dan sangat rugi besar orang-orang yang dimasukkan neraka.

Dibawah ini merupakan Sifat-sifat Neraka :

 1. Neraka memiliki tujuh pintu

  Allah berfirman: "Jahannam itu mempunyai tujuh pintu. Tiap-tiap pintu (telah ditetapkan) untuk golongan yang tertentu dari mereka." (al-Hijr: 44)
 2. Malaikat penjaga neraka

  Allah berfirman:"Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (at-Tahrim: 6)

  Dalam ayat lain: Mereka berseru, Wahai Malik, biarlah Rabbmu membunuh kami saja. Dia menjawab, Kamu akan tetap tinggal (di neraka ini)." (az-Zukhruf: 77)
 3. Besar neraka

  Dari Ibnu Masud z, Nabi bersabda:Didatangkan neraka di hari itu, dalam keadaan ia memiliki 70.000 tali kekang, setiap tali kekang diseret 70.000 malaikat." (HR. Muslim dan at-Tirmidzi)
 4. Panas neraka

  Allah berfirman: Katakanlah, "Api neraka Jahannam itu lebih sangat panas(nya)," jika mereka mengetahui. (at-Taubah: 81)

  Rasulullah bersabda:Api kalian, yang dinyalakan bani Adam, adalah satu bagian dari tujuh bagian panasnya api neraka." (HR. al-Bukhari no. 3265 dan Muslim no. 2843)
 5. Kedalaman neraka

  Ketika Rasulullah sedang bersama sahabatnya, tiba-tiba mereka mendengar suara. Beliau berkata: Tahukah kalian, apakah itu?" Mereka berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Beliau berkata, "Itu adalah batu yang dilemparkan ke dalam Jahanam sejak tujuh puluh musim yang lalu. Sekarang baru sampai dasarnya." (HR. Muslim no. 2844)
 6. Makanan dan minuman penduduk neraka

  Allah berfirman:"Kemudian sesungguhnya kalian, wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zaqqum, yang akan memenuhi perut kalian. Sesudah itu, kalian akan meminum air yang sangat panas. Maka kalian minum seperti unta yang sangat haus. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan." (al-Waqiah: 5156)

  Rasulullah berkata, "Seandainya satu tetes zaqqum menetes di dunia, niscaya akan merusak kehidupan penduduk dunia. Bagaimana (kira-kira pengaruhnya) bagi orang yang memakannya." (HR. Ahmad, at-Tirmidzi, dan an-Nasai, lihat Shahih Jami no. 5126)

  Allah berfirman:" Sesungguhnya Kami telah menyediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek." (al-Kahfi: 29)

  Allah berfirman:Di hadapannya ada Jahannam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah." (Ibrahim: 16)

Sifat dan Keadaan Penghuni Neraka


 1. Tubuh penduduk neraka akan dijadikan besar oleh Allah.

  Dari Abu Hurairah,  Rasulullah bersabda:Sesungguhnya, tebal kulit seorang kafir (di neraka) ialah 42 hasta ukuran orang kuat yang besar. Giginya sebesar Gunung Uhud, dan sungguh tempat duduknya dia di Jahannam seluas Makkah dan Madinah." (HR. at-Tirmidzi dan al-Hakim. Lihat Shahihul Jami no. 2110)

  Namun, karena dahsyatnya neraka, kulit tersebut matang ketika terbakar. Allah berfirman:"Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (an-Nisa: 56)
 2. Gigi penghuni neraka

  Dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata, "Gigi orang kafir (di neraka) atau gigi taringnya seperti Gunung Uhud." (HR. al-Bazzar. Lihat Shahihul Jami no. 3784)


Baca Juga
- Artikel tentang Akherat

No comments: